Văn bản Chỉ đạo điều hành
2576/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2576/QĐ-UBND 
Ban hành:
26/09/2017 
Người ký:
CT. Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
26/09/2017 
Trích yếu:

Về việc Ban hành Tiêu chí, nhóm đường và danh mục tên để đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương ​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: