Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 13
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCo Quan Ban HanhHiệu lựcTải về
114/NQ-HĐND20/07/2017

​Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 59/NQ-HĐND9 ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

HĐNDVăn bản đang có hiệu lực
 
213/NQ-HĐND20/07/2017

​Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 34/NQ-HĐND9 ngày 12 tháng 8  năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến Báo cáo tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến xe buýt nhanh thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên tỉnh Bình Dương

HĐNDVăn bản đang có hiệu lực
 
311/NQ-HĐND20/07/2017

​Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh khóa IX

HĐNDVăn bản đang có hiệu lực
 
409/NQ-HĐND20/07/2017

​Thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

HĐNDVăn bản đang có hiệu lực
 
504/2017/NQ-HĐND20/07/2017

​Về việc quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

HĐNDVăn bản đang có hiệu lực
 
603/2017/NQ-HĐND20/07/2017

​Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBNDVăn bản đang có hiệu lực
 
702/2017/NQ-HĐND20/07/2017

​Ban hành Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

HĐNDVăn bản đang có hiệu lực
 
801/2017/NQ-HĐND20/07/2017

​Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021

HĐNDVăn bản đang có hiệu lực
 
910/NQ-HĐND14/07/2017

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/NQ HĐND9 ngày 12/8/2016 của HĐND tỉnh Bình Dương)

HĐNDVăn bản đang có hiệu lực
 
1004/NQ-HĐND13/07/2017

​Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018

HĐNDVăn bản đang có hiệu lực
 
1123/2015/NQ-HĐND829/09/2015
Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương
UBNDVăn bản đang có hiệu lực
 
1218/2015/NQ-HĐND829/09/2015
Về kế hoạch điều chính đầu tư công năm 2015
UBNDVăn bản đang có hiệu lực