Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 264
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCo Quan Ban HanhHiệu lựcTải về
125/2017/QĐ-UBND27/09/2017

​V/v quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBNDVăn bản đang có hiệu lực
 
224/2017/QĐ-UBND25/09/2017

​Ban hành​ Quy định về trình tự thực hiện thủ tục thẩm định quyết định chủ trương đầu tư kết hợp thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBNDVăn bản đang có hiệu lực
 
323/2017/QĐ-UBND25/09/2017

​V/v bãi bỏ Khoản 3 Điều 12 Quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết đị​nh số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

UBNDVăn bản đang có hiệu lực
 
422/2017/QĐ-UBND30/08/2017

Ban hành quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBNDVăn bản đang có hiệu lực
 
521/2017/QĐ-UBND22/08/2017

​Về việc bãi bỏ Điểm a Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

UBNDVăn bản đang có hiệu lực
 
620/2017/QĐ-UBND21/08/2017

​Về việc quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBNDVăn bản đang có hiệu lực
 
719/2017/QĐ-UBND21/08/2017

​Về việc quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBNDVăn bản đang có hiệu lực
 
818/2017/QĐ-UBND21/08/2017

​Về việc thực hiện một số nội dung về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBNDVăn bản đang có hiệu lực
 
917/2017/QĐ-UBND03/08/2017

​Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào hồ sơ cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBNDVăn bản đang có hiệu lực
 
1016/2017/QĐ-UBND21/07/2017

​Về việc quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBNDVăn bản đang có hiệu lực
 
1115/2017/QĐ-UBND18/07/2017

​Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBNDVăn bản đang có hiệu lực
 
1213/2017/QĐ-UBND19/06/2017

​Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của các Tổ chức Phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBNDVăn bản đang có hiệu lực