Dầu Tiếng triển khai các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và mức lương tối thiểu vùng

TTĐT - Sáng 29-5, tại huyện Dầu Tiếng, UBND huyện Dầu Tiếng phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với ngườ​​i lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Nghị định số 60/CP-NĐ ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động.