Văn bản Quy phạm Pháp luật
21/2017/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
21/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
22/08/2017 
Người ký:
CT. Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/09/2017 
Trích yếu:

​Về việc bãi bỏ Điểm a Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: