Văn bản Quy phạm Pháp luật
22/2017/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
22/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
30/08/2017 
Người ký:
PCT. Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
11/09/2017 
Trích yếu:

Ban hành quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương