Văn bản Quy phạm Pháp luật
23/2017/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
23/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
25/09/2017 
Người ký:
CT. Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/10/2017 
Trích yếu:

​V/v bãi bỏ Khoản 3 Điều 12 Quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết đị​nh số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: