Văn bản Quy phạm Pháp luật
24/2017/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
24/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
25/09/2017 
Người ký:
PCT. Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/10/2017 
Trích yếu:

​Ban hành​ Quy định về trình tự thực hiện thủ tục thẩm định quyết định chủ trương đầu tư kết hợp thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: