Văn bản Quy phạm Pháp luật
25/2017/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
25/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
27/09/2017 
Người ký:
PCT.Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/10/2017 
Trích yếu:

​V/v quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: